Nyheter

Hjertelig velkommen til første foreldremøte dette barnehageåret.

MØTEINNKALLELSE

FORELDREMØTE/FORELDRERÅD

Tema

Informasjon felles og avdelingsvis

Dato:

Onsdag 9 september

Klokken:

1900-ca 2100

Sted:

Kongsvegen Barnehage

Referent:

Heidi V. Vik

Deltakere:

Foreldre og personal

Oppdeling av møte

Del 1: Informasjonnye foreldre , Del 2 Avdelingsvis

DEL 1: kl. 1900-1930

Denne delen er spesielt tilrettelagt for nye foreldre, men kan og passe for dere som ikke med dere fjorårets foreldre møte. Alle er velkommen!

Innhold:

Informasjon til nye foreldre:

-Kort om Prima

-Kongsvegen Barnehage og Årsplan

-Vårt tilbud

-Virksomhetsplanen

Del 2: kl. 1945- ca 2100

Innhold:

Denne delen er avdelingsvis for alle foreldre!

-Informasjon

VEL MØTT TIL MØTEJ