Temaperioder

Vi har delt temaperiodene for hele året. Med ulike tema og mål for periodene.

Lengden på periodene kan variere. Disse periodene bygger på både våre egne
satsingsområder og rammeplan.AUGUST - TILVENNING/OPPSTART

Mål: Skape trygghet og tilhørighet.

SEPTEMBER - OKTOBER OG NOVEMBER - GRUNNLEGGENDE BEVEGELSE
Mål: Tilrettelegge for barnas motoriske utvikling og øke erfaringsgrunnlaget
i forhold til grunnleggende bevegelser.

DESEMBER - JUL
Mål: Gi barna kjennskap til norske juletradisjoner.

JANUAR - DANSEFEBER
Mål: Skape glede gjennom dans og musikk

FEBRUAR, MARS OG APRIL - VINTERIDRETT
Mål: Gi barna erfaringer med vinteridrett.

MAI, JUNI OG JULI - SOMMERIDRETT
Mål: Gi barna erfaringer med sommeridrett.